รายชื่อพรรณไม้ในยานี ๑๑ พรรณพฤกษา กับ สัตวาภิธานชื่อในยานี ๑๑ : ขี้กา

ชื่อทางราชการ : ขี้กาแดง

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ขี้กาขาว แตงโมป่า ขี้กาดิน

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Gymnopetalum scabrum (Lour.) W. J. de Wilde & Duyfjes

วงศ์ : Cucurbitaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : ตำแย

ชื่อทางราชการ : หมามุ้ย

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ขี้กาขาว แตงโมป่า ขี้กาดิน

ชื่อพฤกษศาสตร์ : กลออื้อแซ บะเหยือง โพล่ยู หมาเหยือง

วงศ์ : Fabaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : สมอดีงู

ชื่อทางราชการ : สมอดีงู

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : สมอพิเภก สมอหมึก สมอเหลี่ยม

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Terminalia citrina (Gaertn.) Roxb. ex Fleming

วงศ์ : Combretaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : ตำแย

ชื่อทางราชการ : หมามุ้ย

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ขี้กาขาว แตงโมป่า ขี้กาดิน

ชื่อพฤกษศาสตร์ : กลออื้อแซ บะเหยือง โพล่ยู หมาเหยือง

วงศ์ : Fabaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : มะกล่ำตาหนู

ชื่อทางราชการ : มะกล่ำตาหนู

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : กล่ำเครือ กล่ำตาไก่ เกมกรอม ชะเอมเทศ ตากล่ำ มะกล่ำเครือ มะกล่ำแดง มะขามเถา มะแค๊ก หมากกล่ำตาแดง Crab's eye vine, Rosary pea

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Abrus precatorius L.

วงศ์ : Fabaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : ตะไคร้

ชื่อทางราชการ : ตะไคร้

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : คาหอม ไคร จะไคร เซิดเกรย ห่อปอตะโป่ หัวสิงไค เหลอะเกรย Lapine, Lemon grass

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Cymbopogon citratus (DC.) Stapf

วงศ์ : Poaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : เข้าสาลี

ชื่อทางราชการ : ข้าวสาลี

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : สาลี Bread wheat, Wheat

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Triticum aestivum L.

วงศ์ : Poaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : สมี

ชื่อทางราชการ : สมี

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ผักฮองแฮง สะเภาลม Common sesban, Egyptian rattle pod, River bean

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Sesbania sesban (L.) Merr.

วงศ์ : Fabaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : แสมดำ

ชื่อทางราชการ : แสมดำ

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : แสมทะเล แสมทะเลดำ อาปีอาปี White mangrove

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Avicennia officinalis L.

วงศ์ : Acanthaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : มโนรา

ชื่อทางราชการ : โนรา

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : กะลังจ่าง กำลังช้างเผือก พญาช้างเผือก สะเลา

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Hiptage benghalensis (L.) Kurz subsp. benghalensis

วงศ์ : Malpighiaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : เข้าค่า

ชื่อทางราชการ : ว่านพระฉิม

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ข้าวค่า จิดอยด่วน

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Euphorbia sessiliflora Roxb.

วงศ์ : Euphorbiaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : สะตอ

ชื่อทางราชการ : สะตอ

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : กะตอ ตอข้าว ตอดาน ปะตา ปัตเต๊า ปาไต Bitter bean, Stink bean, Twisted cluster bean

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Parkia speciosa Hassk.

วงศ์ : Fabaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : ตะใคร้น้ำ

ชื่อทางราชการ : ไคร้น้ำ

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : กะแลแร แกลแร ไคร้ ไคร้หิน ตะไคร้ ตะไคร้น้ำ แร่ สี่ที่โค่ เหี่ยที่

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Homonoia riparia Lour.

วงศ์ : Euphorbiaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : กระแตไต่ไม้

ชื่อทางราชการ : กระแตไต่ไม้

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : สะโมง กูดหางกระรอก

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Drynaria quercifolia (L.) J. Sm.

วงศ์ : Polypodiaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : สะบ้า

ชื่อทางราชการ : สะบ้ามอญ

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : คำต้น ม๊อกแกมื่อ มะนิม มะบ้า มะบ้าหลวง สะบ้า หมากงิม หมากหนิม St. Thomas's bean

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Entada rheedii Spreng.

วงศ์ : Fabaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : เนรภูสี

ชื่อทางราชการ : เนระพูสีไทย

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : กลาดีกลามูยี คลุ้มเลีย ดีงูหว้า ดีปลาช่อน นิลพูสี มังกรดำ ม้าถอนหลัก ว่านค้าวคาวดำ ว่านพังพอน ว่านหัวฬา

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Tacca chantrieri André

วงศ์ : Dioscoreaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : ตรีชวา

ชื่อทางราชการ : ตรีชวา

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : หางกระรอก หางแมว Hill Justicia, Paper plume, Squirrel's tail, White shrimp plant

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Justicia betonica L.

วงศ์ : Acanthaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : ส่าเล่า

ชื่อทางราชการ : ส่าเหล้า

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : เครือติดต่อ บุหงาเซิง บุหงาแต่งงาน สายหยุด

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Friesodielsia desmoides (Craib) Steenis

วงศ์ : Annonaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : บุหงา

ชื่อทางราชการ : บุหงาเถา

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ :

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Friesodelsia discolor (Craib) D. Das

วงศ์ : Annonaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : ละดาดรุณี

ชื่อทางราชการ : ลดาวัลย์

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : กะลาเผือก ทอกหันเซะ Snow creeper

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Porana volubilis Burm. f.

วงศ์ : Convolvulaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : ทุมา

ชื่อทางราชการ :

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : พรรณไม้ชนิดหนึ่ง ปัจจุบันไม่ปรากฏชื่อในหนังสือพรรณไม้ของไทย

ชื่อพฤกษศาสตร์ :

วงศ์ :


หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5