รายชื่อพรรณไม้ในยานี ๑๑ พรรณพฤกษา กับ สัตวาภิธานชื่อในยานี ๑๑ : ต่อไส้

ชื่อทางราชการ : ต่อไส้

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : กวง กุม ไก่เถื่อน ข้าวตาก คางลาง ง้วนพู จ๊าตอง ต่อไส้ขาว ตานขโมย ตาลอีลอ้น เพี้ยฟาน แมงเม่า โลด โลดน้ำ สิบไม้ Indian Allophylus, Tit-berry

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Allophyllus cobbe (L.) Raeusch.

วงศ์ : Sapindaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : ไกร

ชื่อทางราชการ : ไกร

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : กร่าง ไทรกร่าง ไฮฮี

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Ficus concinna (Miq.) Miq.

วงศ์ : Moraceae


ชื่อในยานี ๑๑ : แคแกร

ชื่อทางราชการ : แคขาว

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : แคแตร แคเก็ตถวา แคตุ้ย แคทราย แคนา แคแน แคป่า แคฝอย แคฝา แคพูฮ่อ แคยาว แคหยุยฮ่อ แคแหนแห้ แคอาว

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem.

วงศ์ : Bignoniaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : สะระแหน่

ชื่อทางราชการ : สะระแหน่

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : มักเงาะ สะแน่ สะระแหน่สวน หอมด่วน Kitchen mint

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Mentha cordifolia Opiz ex Fresen

วงศ์ : BLamiaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : ยี่โนไพร

ชื่อทางราชการ :

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : พรรณไม้ชนิดหนึ่ง ปัจจุบันไม่ปรากฏชื่อในหนังสือพรรณไม้ของไทย

ชื่อพฤกษศาสตร์ :

วงศ์ :
ชื่อในยานี ๑๑ : น้ำเต้า

ชื่อทางราชการ : น้ำเต้า

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : คิลูส่า มะน้ำเต้า Bottle gourd

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Lagenaria siceraria (Molina) Standl.

วงศ์ : Cucurbitaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : มะระ

ชื่อทางราชการ : มะระ

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ผักเหย ผักไห มะร้อยรู มะห่อย มะไห่ สุพะซู สุพะเด

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Momordica charantia L.

วงศ์ : Cucurbitaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : กระพ้อ

ชื่อทางราชการ : จันทน์กะพ้อ

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : เขี้ยวงูเขา จันทน์ตะพ้อ จันทน์พ้อ

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Vatica diospyroides Symington

วงศ์ : Dipterocarpaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : สมอไทย

ชื่อทางราชการ : สมอไทย

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : มะนะ ม่าแน่ ส้มมอ สมออัพยา Myrabolan wood

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Terminalia chebula Retz. var. chebula

วงศ์ : Combretaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : กระทือ

ชื่อทางราชการ : กระทือ

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : กะทือป่า กะแวน กระแอน เปลพ้อ เฮียวข่า เฮียวดำ เฮียวแดง Champoo ginger

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. subsp. zerumbet

วงศ์ : Zingiberaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : ไพล

ชื่อทางราชการ : ไพล

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ปูลอย ปูเลย มิ้นสะล่าง ว่านไฟ

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Zingiber montanum (J. Koenig) Link ex A. Dietr.

วงศ์ : Zingiberaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : ลำไย

ชื่อทางราชการ : ลำไย

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : เงาะป่า เจ๊ะเลอ ลำไยป่า สะแงน Longan

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Dimocarpus longan Lour. var. longan

วงศ์ : Sapindaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : ยอ

ชื่อทางราชการ : ยอบ้าน

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : มะตาเสือ ยอ แยใหญ่

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Morinda citrifolia L

วงศ์ : Rubiaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : กระเช้าสีดา

ชื่อทางราชการ : ห่อข้าวสีดา

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : หัวสีดา กระปรอก

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Platycerium coronarium (Mull.) Desv.

วงศ์ : Polypodiaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : ชา

ชื่อทางราชการ : เมี่ยง

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : เมี่ยงดอย Tea plant

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (J. W. Mast.) Kitam.

วงศ์ : Theaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : โยธะกา

ชื่อทางราชการ : โยทะกา

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : จงโค Napoleon's plume, Orchid tree, Pink bauhinia

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Bauhinia monandra Kurz

วงศ์ : Fabaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : มะก่อ

ชื่อทางราชการ : ก่อนก

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ก่อเก็ดดำ ก่อคั่ว ก่อแงะ ก่อแดง ก่อตาหมู ก่อหมาก ก่อหัวหมู ก่อหิน

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Lithocarpus polystachyus (Wall. ex A. DC.) Rehder

วงศ์ : Fagaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : มะไฟ

ชื่อทางราชการ : มะไฟ

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ขี้หมี แซเครือแซะ ผะยิ้ว มะไฟกา มะไฟป่า สมไฟ หัมกัง

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Baccaurea ramiflora Lour.

วงศ์ : Phyllanthaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : มะฝ่อ

ชื่อทางราชการ : มะฝ่อ

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ม่อแน่ะ มะปอบ เส่โทครึ หม่าทิ

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Mallotus nudiflorus (L.) Kulju & Welzen

วงศ์ : Euphorbiaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : ตะกู

ชื่อทางราชการ : กระทุ่ม

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : กรองประหยัน กระทุ่มบก กว๋าง โกหว่า แคแสง ตะโกส้ม ตุ้มก้านยาว ตุ้มขี้หมู ตุ้มเนี่ยง ตุ้มหลวง ทุ่มพราย ปะแด๊ะ ปาแย เปอแด๊ะ สะพรั่ง

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser

วงศ์ : Rubiaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : มหาสดัม

ชื่อทางราชการ : มหาสดำ

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ :

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Cyathea podophylla (Hook.) Copel.

วงศ์ : Cyatheaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : ปะคำไก่

ชื่อทางราชการ : ประคำไก่

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : มะคำไก่ มะคำดีไก่ มะองนก มักค้อ

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Putranjiva roxburgii Wall.

วงศ์ : Putranjivaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : สตือ

ชื่อทางราชการ : สะตือ

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ดู่ขาว เดือยไก่ ประดู่ขาว แห้

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Crudia chrysantha (Pierre) K. Schum.

วงศ์ : Fabaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : ไซร

ชื่อทางราชการ : ไทรย้อยใบทู่

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ไทร ไทรกร่าง ไฮฮี Curtain fig

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Ficus microcarpa L. f.

วงศ์ : Moraceae


หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5