ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า นครนายก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


  

ที่ตั้ง

จ.นครนายก

พื้นที่

ภาคกลาง

ประวัติความเป็นมา

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครนายก จัดตั้งในปีงบประมาณ 2540 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้ง ดังต่อไปนี้
1.เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อมนุษย์
2.เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ
3.เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องแก่ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือ ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งแร่ และสัตว์ป่า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสืบถึงการนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด
4.เพื่อเป็นหน่วยประสานงานประชาสัมพันธ์งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

การติดต่อ

ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร 025610777 ต่อ 708,756 หรือ สำนักงาน เลขที่ 100 / 1 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครนายก 100 / 1 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร 083 ? 7777 ? 606 , 089 ? 9307 - 227 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ( ปราจีนบุรี ) อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร 0 ? 3721 ? 1140 ต่อ 120 Fax 0 ? 3721 2340

พื้นที่

4773 ไร่

สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะเป็นภูเขา หินภูเขาไฟชุดเขาใหญ่ แนวพาดเฉียงทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 50 ? 300 เมตร ทางทิศเหนือเป็นป่าธรรมชาติ บนยอดเขามีต้นไม้ค่อนข้างหนาแน่นภูเขาขึ้นสลับซับซ้อนกัน ภูมิอากาศ : อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 38 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ยประมาณ 21 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนตกประมาณ 140 วัน ในรอบปี โดยมีปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปีประมาณ 2,014.4 มิลลิเมตร

สภาพภูมิอากาศ

ฤดูร้อน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 38 องศาเซลเซียส ฤดูฝน มีปริมาณฝนตกประมาณ 104 วัน ในรอบปี ปริมาณน้ำฝน ตลอดปีประมาณ 2,014.4 มิลลิเมตร ฤดูหนาว อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 21 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 10.2 องศาเซลเซียส เมื่อ 13 มกราคม 2498

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดยใช้เส้นทาง รังสิต ? นครนายก ถึงตัวเมืองนครนายกมุ่งสู่เส้นน้ำตกสาริกา นางรอง เลี่ยงซ้ายมุ่งเส้นทางวังรีรีสอร์ท ผ่านที่ทำการอบต.เขาพระ วัดเขาทุเรียน เลี้ยวซ้ายถนนหุบลึก ? ตะเคียนงาม ระยะทาง 3 กิโลเมตรผ่านสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดนครนายกเข้าสู่สถานีพัฒนาฯ

พืชพื้นถิ่น

พื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 50 เมตร? 303 เมตร ลักษณะเป็นป่าดิบแล้งผสมป่าเบญจพรรณ ที่มีป่าไผ่ผสมกับต้นไม้ยืนต้นเป็นส่วนใหญ่ และบนยอดเขาเป็นป่าเต็งรังส่วนน้อยพันธุ์ไม้ที่สามารถพบเห็น เช่น มะกอกป่า คอแลน กระบก เต็ง รัง ยางนา งิ้วป่า ติ้วเกลี้ยง ประดู่ป่า มะค่าโมง สัก พะยูง ส้มกบ เต้าหลวง มะเดื่อหิน มะเดื่อปล้อง และไม้พื้นล่าง ได้แก่ ข่อยหนาม เข็มป่า คนทา ไผ่ป่า ชะเอม กล้วยป่า กวาวเครือและเถาวัลย์ต่างๆ

สัตว์พื้นถิ่น

จากการสำรวจและคำบอกเล่าของชาวบ้าน สัตว์ป่าที่สามารถพบเห็นได้ เช่น หนู ค้างคาว กระรอก กระแต อีเห็น งูชนิดต่าง ไก่ป่า นกปรอดหัวโขน นกแซงแซวห่างบ่วงใหญ่ ปาด อึ่ง กบ จิ้งจก ตุ๊กแก เขียดงู แมลง จุลินทรีย์รวมทั้งเชื้อราและเห็ดราชนิดต่างๆ

สถานที่แนะนำ