สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ


  

ที่ตั้ง

ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร

พื้นที่

ภาคกลาง

ประวัติความเป็นมา

สวนสาธารณะแห่งนี้บังเกิดขึ้นตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในปี 2534 โดยมอบให้กระทรวงคมนาคม จัดสร้างบนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ด้านทิศใต้ของสนามกอล์ฟรถไฟ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถรอบ 5 รอบในวันที่ 12 สิงหาคม 2535 ในส่วนการหาทุนสมทบและทุนในการดูแลสวนระยะยาว มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นผู้รับไปดำเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานเอกชน ซึ่งโครงการระยะที่ 1 พื้นที่ 140 ไร่แล้วเสร็จและส่งมอบให้กรุงเทพมหานครดูแลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2538 และมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2539 สำหรับโครงการระยะที่ 2 มีพื้นที่ 60 ไร่ จะดำเนินการต่อไป

การติดต่อ

พื้นที่

140 ไร่

สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิอากาศ

การเดินทาง

พืชพื้นถิ่น

สัตว์พื้นถิ่น

สถานที่แนะนำ