ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า อุบลราชธานี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


  

ที่ตั้ง

จ.อุบลราชธานี

พื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประวัติความเป็นมา

ท้องที่อำเภอน้ำยืนและอำเภอจะหลวยและอำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่หลายแห่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งสภาพป่าไม้และสัตว์ป่า เหมาะที่จะใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้กับธรรมชาติและสัตว์ป่า ประกอบกับพื้นที่ใกล้เคียงเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อุดมสมบูรณ์ติดต่อเป็นผืนเดียวกันคือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม อุทยานแห่งชาติภูจองนายอน และอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ในปี พ.ศ. 2538 กรมป่าไม้จึงได้กำหนดให้จัดตั้งสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานี ขึ้นในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่ ท้องที่ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติสำหรับประชาชน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ

การติดต่อ

ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร 025610777 ต่อ 708,756

พื้นที่

6250 ไร่

สภาพภูมิประเทศ

เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย สภาพอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ฤดูหนาว ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อนประมาณ 40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวประมาณ 15 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งปีมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส

สภาพภูมิอากาศ

การเดินทาง

เส้นทางคมนาคมไปยังสถานีฯ สามารถเดินทางได้สะดวก โดยทางรถยนต์จากจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านอำเภอวารินชำราบถึงอำเภอเดชอุดม และเข้าสู่อำเภอนำยืนได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 จากอำเภอเดชอุดมไปตามทางหลวงหมายเลข 2717 ถึงทางแยกเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 2248 ที่จะไปอำเภอนาจะหลวย ถึงหมู่บ้านหนองขอน หมู่ที่ 5 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน เข้าสู่ถนนลูกรังอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จนถึงสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานี รวมระยะทางประมาณ 115 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 จากอำเภอเดชอุดมไปตามทางหลวงหมายเลข 24 สายโชคชัย-เดชอุดม ประมาณกิโลเมตรที่ 16 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 2248 จากนั้นไปตามเส้นทางต่อไปเช่นเดียวกับเส้นทางแรก รวมระยะทางประมาณ 131 กิโลเมตร

พืชพื้นถิ่น

บริเวณโดยรอบสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานี มีพรรณไม้หลายชนิด คือ บริเวณริมลำโดมใหญ่เป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้ง ถัดออกมาเป็นป่าเบญจพรรณและมีทุ่งหญ้าเป็นบางแห่งแต่ไม่กว้างขวางนัก ชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ยาง ประดู่ มะค่า โมงแดง ตะแบก ชิงชัน กระบก เป็นต้น

สัตว์พื้นถิ่น

สัตว์ป่าที่พบเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและนกชนิดต่าง ๆ เช่น หมูป่า ไก่ป่า นกโพระดก นกแซงแซว เหยี่ยว เป็นต้น

สถานที่แนะนำ