ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์


  

ที่ตั้ง

จ.สมุทรปราการ

พื้นที่

ภาคกลาง

ประวัติความเป็นมา

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์เป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการสวนกลางมหานครที่รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรเมื่อพ.ศ.2535 อนุรักษ์เป็นพื้นที่สีเขียวใกล้มหานคร โดยในหลวงพระราชทานชืาอว่าศรีนครเขื่อนขันธ์

การติดต่อ

khuenkhan@gmail.com

พื้นที่

148 ไร่

สภาพภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ของสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ เป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำเจ้าพระยา

สภาพภูมิอากาศ

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์มีสสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์มาทางอ.พระประแดงจ.สมุทรปราการ เข้าเกาะกระเพาะหมู ซอยเพชรหึงษ์33

พืชพื้นถิ่น

จาก ลำพู พังกาหัวสุม ตะเคียนทอง

สัตว์พื้นถิ่น

เหี้ย. งูชนิดต่างๆ. กระรอก. ปลาชนิดต่างๆ นกประมาณ100ชนิดเเช่น กระเต็น. กินเปรี้ยว ตะขาบทุ่ง แซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกเปล้า นกบัเงรอกใหญ่

สถานที่แนะนำ

เส้นทางจักรยานศึกษาธรรมชาติ หอดูนก แปลงฟื้นฟูนิเวศสามน้ำ. ป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ