ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า หาดใหญ่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


  

ที่ตั้ง

จ.สงขลา

พื้นที่

ประวัติความเป็นมา

กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่ ในบริเวณพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เมื่อปี พ.ศ. 2523 เพื่อให้บริการและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่า ปัจจุบันมีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าหาดใหญ่"

การติดต่อ

ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร 025610777 ต่อ 708,756 หรือ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าหาดใหญ่ ตู้ ป.ณ. 83 ปท.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศ

ภูมิประเทศทั้งหมดเป็นเทือกเขา ป่าทึบ ที่ราบในหุบเขามีลำธารไหลผ่าน สภาพป่าสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญที่ไหลสู่ทะเลสาบสงขลา ได้แก่ คลองโตนปลิว คลองโตนงาช้าง เป็นต้น

สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี โดยเฉพาะฤดูฝนประมาณเดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม ฝนตกมาก เป็นฤดูท่องเที่ยวที่น้ำตกสวยงามมาก

การเดินทาง

พืชพื้นถิ่น

ป่าทั้งหมดเป็นป่าดงดิบชื้นประกอบด้วยพรรณไม้ที่สำคัญได้แก่ กะบาก หลุมพอ ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ยาง ไข่เขียว จำปาป่า พรรณไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ได้แก่ ไทร เงาะป่า คอแลน หว้า กระท้อน มะม่วงป่า เหรียง ขนุนป่า เป็นต้น

สัตว์พื้นถิ่น

สัตว์ป่าในพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าหาดใหญ่ ได้แก่ ช้างป่า สมเสร็จ เลียงผา เสือโคร่ง เสือปลา เก้ง เม่น กระจง หมี ชะมด กระรอกชนิดต่าง ๆ นกเงือก นกหว้า เป็นต้น สัตว์ป่าที่สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าหาดใหญ่เลี้ยงไว้ ได้แก่ กวางป่า เม่น กระจง นกยูง นกหว้า ไก่ป่า ไก่ฟ้าชนิดต่าง ๆ นกชนิดต่าง ๆ

สถานที่แนะนำ