ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า สระบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


  

ที่ตั้ง

จ.สระบุรี

พื้นที่

ภาคกลาง

ประวัติความเป็นมา

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและเกิดการกระจายรายได้อย่างมาก หน่วยงานส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ จึงร่วมมือกับสำนักงานป่าไม้เขตสระบุรี จัดเจ้าหน้าที่ป่าไม้ดำเนินการสำรวจพบว่าพื้นที่ป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็ก ทับกวาง แปลง 2 สวนป่าห้วยเจ็ดคต ตำบลท่ามะหราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีความเหมาะสมในการจัดตั้งสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า ซึ่งเป็นสวนป่าที่มีศักยภาพเหมาะสม มีสภาพภูมิประเทศส่วนหนึ่งเป็นป่าที่อยู่ท่ามกลางหุบเขามีลำธารเจ็ดคตไหลผ่าน บรรยากาศเงียบสงบแวดล้อมด้วยกลิ่นไอของธรรมชาติมีสัมผัสได้ทั้งป่าไม้ที่เขียวชอุ่ม สายหมก ธารน้ำ และสัตว์ป่านานาชนิด มีเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระยะทางในการเยี่ยมชม ก็ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เท่าใดนัก และสามารถเดินทางได้สะดวกในทุกฤดูกาล สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และบริการให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ สภาพธรรมชมติที่หลากหลาย มีป่าไม้ ภูเขา ป่าใหญ่ ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ารูปแบบต่าง ๆ และเป็นแหล่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาชม และได้รับความเพลิดเพลินกับธรรมชาติอย่างแท้จริง

การติดต่อ

ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร 025610777 ต่อ 708,756 หรือ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าสระบุรี ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 สำนักงานป่าไม้เขตสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240

พื้นที่

5250 ไร่

สภาพภูมิประเทศ

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าสระบุรี เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกสวนป่าแซมในป่าธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่ากระถินยักษ์ ประดู่ สักทอง ลักษณะทั่วไปจะเป็นภูเขาสูงระดับปานกลาง 200-400 เมตร ส่วนในบริเวณร่องเขาจะเป็นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ ลักษณะดิน เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ลักษณะหิน มีหินหลายประเภท ได้แก่ หินทราย หินภูเขาไฟ หินดินหาน

สภาพภูมิอากาศ

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าสระบุรี จัดอยู่ในอากาศประเภทฝนเมืองร้อน เฉพาะฤดูกาลหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Savanna Climate) อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่อยู่ระหว่าง 23.3 องศาเซลเซียส - 33.4 องศาเซลเซียส สภาพอากาศกลางวันค่อนข้างร้อน ส่วนตอนกลางคืนค่อนข้างเย็นสบาย ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 52-88 % เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน และในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวที่ยาวพอสมควรประมาณเดือนตุลาคม-มกราคม

การเดินทาง

การเดินทางที่สะดวกที่สุดคือ การเดินทางโดยรถยต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ไปยังจังหวัดสระบุรีแล้วเลี้ยวขวา ไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร จึงเลี้ยวกลับรถเพื่อเลี้ยวซ้ายตรงประมาณหลักกิโลเมตรที่ 125 เดินทางต่อไปอีกประมาณ 16 กิโลเมตร จะถึงอ่างเก็บน้ำที่อยู่ทางซ้ายมือ แล้วตรงไปอีกประมาณ 500 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณตรงข้ามสถานีอนามัยตรงไปอีก 200 เมตร ก็จะถึงที่ตั้งของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าสระบุรี หากต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สถานีพัมนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าสระบุรี ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 สำนักงานป่าไม้เขตสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240

พืชพื้นถิ่น

สถานีฯ มีสภาพป่าหลากหลายกระจายทั่วพื้นที่ มีทั้งป่าใหญ่ ป่าทดแทน ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบเขา ป่าใหญ่ พบหญ้าคอมมูนิสต์ เป็นส่วนใหญ่ และมีไม้ยืนต้น ไม้ยืนตันที่เดิ่นคือ ประดู่ ป่าทดแทน เป็นป่าที่ปลูกมานานแล้วเริ่มเข้าสู่สภาพคงที่มีพืชเด่น ๆ คือ กระถินยักษ์ เขลง กระแบกหิน ประดู่ โมกมัน มะเลื่อม มะค่าโมง เป็นต้น ป่าเบญจพรรณ เป็ฯป่าลักษณะโปร่ง ๆ มีพืชพันธุ์หลายชนิด ไม่ค่อยมีพืชคลุมดินและไม้พุ่ม พันธุ์พืชที่พบมากคือ นนทรีป่า โมกมัน เขลง ไม้ลาย กระแบกหิน สวอง สมอภิเภก เป็นต้น ป่าดิบเขา ประกอบด้วยทั้ง ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย พืชล้มลุก กล้วยไม้ หญ้า มอส ตะไคร่ และเห็ดรา โดยมีไม้ยืนต้นผลัดใบ เช่น ปอ อีเก้ง สมพง ถ่อน ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ เช่น แก้ว พลอง สัมแกน ไทร เคี่ยน เป็นต้น

สัตว์พื้นถิ่น

โดยสภาพทั่วไปภายในสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นพื้นที่ป่าปลูก ล้อมรอมไปด้วยหุบเขา สัตว์ป่าที่พบเห็นในธรรมชาติ เช่น ตุ่น หมูป่า กระต่ายป่า งู กระรอก เก้ง เสือ กวาง นกชนิดต่าง ๆ ผีเสื้อพันธุ์ต่าง ๆ นกเป็ดน้ำ กลางคืนสามารถส่องสัตว์ตามหุบเขาที่ลำธารไหลผ่าน และบริเวณป่าโปร่งกับทุ่งหญ้าสามารถพบเห็นสัตว์ป่า ซึ่งได้แก่ เก้ง กวาง หมูป่า กระต่าย ไก่ป่า และนกนานาชนิด

สถานที่แนะนำ