ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาสอยดาว สบอ.2(ศรีราชา)

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาสอยดาว สบอ.2(ศรีราชา) จัดฝึกอบรม"ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559 โดยมีเยาวชนระดับประถมศึกษาปีที่ 4,5 จากโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ จำนวน 60 คน เข้าร่วม โครงการ มีวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร มาให้ความรู้ในหัวข้อพืชในท้องถิ่นและช่วงบ่าย วิทยาการของศูนย์ฯเขาสอยดาวและสพฐ.ให้ความรู้เรื่องห่วงโซ่อาหารพืชเด่น โดยช่วงเย็นมีพิธี รับขวัญน้องรวมถึงให้สรุปเรื่องต่างๆในวันนี้
นายอำนาจ ม่วงปรางค์ หัวหน้าศูนย์ฯ รายงาน