ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด จ.แม่ฮ่องสอน จัดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร รุ่นที่4

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด จ.แม่ฮ่องสอน จัดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร รุ่นที่4 นับเป็นรุ่นสุดท้ายของค่ายนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -12 มิถุนายน 2559 น้องๆเยาวชนไทยได้ เรียนรู้การศึกษาด้านต่างๆ จากการเข้าค่ายครั้งนี้ พร้อมฝึกกระบวนการคิด การกล้าเเสดง ออก การทำงานเป็นทีม พร้อมตระหนักในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองอีกด้วย