ศธส.อุบลฯสบอ.9 เริ่มแล้วค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร (รุ่นที่3)

โดยมีนักเรียนจากโรงเรียน บ้านหัวคำ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ,สำรวจตามเส้นทางธรรมชาติ,ต้นไม้ของฉัน , พืชในท้องถิ่น รวมทั้งได้บันทึกความประทับใจภายในค่ายฯ ด้วยจ้า