กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติตามหลักสูตรค่ายเยาวชน ... รักษ์พงไพร 3 รักษ์ โรงเรียนปทุมธานี

17 พ.ย.2563: ภาคีเครือข่ายรวม 13 องค์กร จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตร 3 รักษ์ (รักษ์ชาติ รักษ์ศาสน์ และรักพระมหากษัตริย์ “ภายใต้ โครงการ “ค่ายเยาวชน ... รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี”ให้กับนักเรียนโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" จ.ปทุมธานี โดยมีนักเรียนเข้าร่วม กว่า 972 คน

กลุ่มทรู ร่วมให้ความรู้ในฐาน “รักษ์ศาสน์” ซึ่งทรูได้ดำเนินการจัดทำป้ายข้อมูลพรรณไม้ในพุทธประวัติชนิดต่างๆในรูปแบบ QR เพื่อเยาวชนได้สแกนและศึกษาข้อมูลเกี่ยวพรรณไม้เพิ่มเติมผ่านแอปพลิชั่น we grow ซึ่งได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพรรณไม้ของประเทศไทย ดร. พงศ์ศักดิ์ พลเสนา ร่วมบรรยายลักษณะพรรณไม้ พร้อมสาธิตการใช้แอปพลิเคชั่น We Grow ในการ สแกน QR Code ข้อมูลเพิ่มเติมของพรรณไม้ ทำให้เยาวชนได้รับความรู้และความสนุกสนานกับกิจกรรมไปพร้อมกัน