ประกาศ

มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กำหนดจัด “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ”
เดือนตุลาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
เลื่อนไปจัดในเดือนธันวาคม 2560 ระหว่างวันที่ 9-11ธันวาคม 2560

โดยพี่ๆวิทยากรจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาสอยดาวกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับกรมป่าไม้/ สพฐ. / กรมส่งเสริมการเกษตร / กรมพัฒนาที่ดิน / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / กรมหม่อนไหม / องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / กรุงเทพมหานคร / true, CP

สมัครได้ท:ี่ -
 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 02-272-4358,02-272-5633 และ 081-341-6376 ป้าแอ๊ด / พี่ปู / พี่กุ้ง
 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า 02-561-2917 พี่พลอย / พี่เต้

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดใบสมัคร