ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก จัดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร รุ่นที่ 1

มีเยาวชนจากโรงเรียนบ้านหินประกาย จำนวน 30 คน และโรงเรียนปากยาง จำนวน 30 คน รวมจำนวน 60 คน โดยมี ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์และติดตามการประเมินผล สพป.เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติ ให้โอวาทและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเยาวชน ภายในค่ายฯ น้องๆ นอกจากจะได้เรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตและภูมิปัญญาที่ดีงามของท้องถิ่นแล้ว ยังได้เรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อการสร้างพื้นที่สีเขียวผ่านแอพพลิเคชั่น we grow ภายในค่ายอีกด้วย