ภาพกิจกรรมของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขาพระแทว

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4